Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Kế toán thuế - công nợ - doanh thu - chi phí

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 Years
 • Competitive
 • Real Estate, Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Civil / Construction
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kế toán thuế, doanh thu, tập hợp chi phí tính giá vốn
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính Quý/Năm, quyết toán thuế hàng năm
 • Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế định kỳ theo tháng
 • Soát xét hồ sơ kê khai, nộp thuế các Chi nhánh, đơn vị thành viên định kỳ theo tháng
 • Tham mưu cho Tập đoàn phương án thỏa thuận, kê khai nộp thuế TNCN đối với các hợp đồng thuê dịch vụ, chuyên gia, cố vấn
 • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN, TNCN
 • Lập báo cáo, tổng hợp tình hình nộp ngân sách Nhà Nước của toàn Tập đoàn
 • Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT... Kiểm tra bảng lương, số thu nộp BHXH, BHYT, BHTN...
 • Các nhiệm vụ khác có liên quan do cấp trên giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về các nghiệp vụ kế toán liên quan tại vị trí tương đương hoặc cao hơn vị trí tuyển dụng
 • Sử dụng thành tạo phần mềm kế toán Fast Accounting, tin học văn phòng
 • Am hiểu chính sách pháp luật về thuế GTGT, TNDN, TNCN, chính sách tiền lương, bảo hiểm

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

 • Ứng tuyển trực tiếp bằng cách click vào nút NỘP ĐƠN ở bên dưới.
 • Gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email tuyendung@namcuong.com.vn với tiêu đề email như sau: Nhân viên Kế toán thuế - Họ và tên ứng viên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.