Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Kế toán ngân hàng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • 31/10/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập phương án vay vốn lưu động, vay vốn trung dài hạn cho các dự án đầu tư Bất động sản

 • Lập hồ sơ vay vốn, giải ngân cho nhà thầu, nhà cung cấp

 • Hạch toán chứng từ vào hệ thống phần mềm kế toán đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về số dư tiên gửi, dư nợ vay, kế hoạch trả nợ theo từng Ngân hàng

 • Lập báo cáo theo dõi dòng tiền các dự án, cung cấp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Ngân hàng

 • Theo dõi tình hình thực hiên các điều khoản của Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tài trợ vốn

 • Các nhiệm vụ khác có liên quan do cấp trên giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan

 • Độ tuổi từ 25-35 tuổi

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương vị trí tuyển dụng

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, kiến trúc...

 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast Accouting và tin học văn phòng

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

 • Ứng tuyển trực tiếp bằng cách click vào nút NỘP ĐƠN ở bên dưới.
 • Gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email tuyendung@namcuong.com.vn với tiêu đề email như sau: Nhân viên Kế toán Ngân hàng - Họ và tên ứng viên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.